Intranet

Destacats

Exàmens oficials llengüa francesa

Enllaços

Reconeixement ESO a efectes laborals

Reconeixement ESO a efectes laborals
 

D'acord amb la normativa vigent, les persones que ha superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà poden so·licitar el reconeixement de la ESO a efectes laborals si tenen superat completament el promer cicle de la ESO.

La persona interessada ha de sol·licitar-ho al centre en el qual va estar matriculat d'ESO per darrera vegada, adjuntant:

  1. Document d'identitat.

  2. Certificat de superació de la prova d'accés a grau mitjà.

  3. Certificat del centre docent on va cursar el primer cicle de la ESO.