Intranet

Destacats

Exàmens oficials llengüa francesa

Enllaços

Beques i ajuts

Beques i ajuts

Informació

Ajuts individuals de desplaçament

Al web del Consell Comarcal www.girones.cat, hi ha les bases corresponents a la convocatòria d'Ajuts Individuals de Desplaçament per a l’alumnat escolaritzat a la comarca del Gironès, per al curs 2012/2013. De conformitat amb el que determinen les bases aprovades, es podran presentar sol·licituds d’AID (Ajut Individual de Desplaçament) pel curs 2012/2013, durant el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte en el BOP de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Documentació disponible:
- Bases
- Sol·licitud
- Sol·licitud Educació Especial