Intranet

Destacats

Exàmens oficials llengüa francesa

Enllaços

Matriculació ESO curs 2016/2017

Matriculació ESO curs 2016/2017

NOUS ALUMNES D'ESO    Curs 2016-2017

Matrícula per a alumnes d’educació secundària obligatòria pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 9 de setembre de 2016.
 

DOCUMENTS PER A LA MATRÍCULA                               

  • Fotocòpia del DNI de l'alumne/a, si no el vàreu portar en el moment de la preinscripció.
  • Fotocòpia del carnet de vacunes de l’alumne/a.
  • Justificant d'haver ingressat 70€. En cas de més d’un germà matriculat al centre, el primer que es matriculi pagarà l’import de 70€ i el segon 40€, caldrà presentar també el justificant del germà.
  • Documentació drets d’imatge i protecció de dades.
  • Carta de compromís signada.

Informació necessària per a la comunicació entre els pares i el centre: Omplir el següent formulari.

Recollir els impresos per fer el ingrés, l’imprés d’autorització de drets d’imatge i la carta de compromís a la recepció del centre o descarregar-los aquí:

Full d'ingrés de 70 €

Autorització de drets d'imatge, protecció de dades i sortides

Carta de compromís

NOTA: ÉS IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓ DE TOTS ELS DOCUMENTS PER TAL DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA.

HORARI D’OFICINES

Matí: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h


Tel. 972 209 458