Intranet

Destacats

Exàmens oficials llengüa francesa

Enllaços

Matrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà

Matrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà

Segon període de preinscripció i matrícula

  • Publicació de les vacants: 7 de setembre de 2016
  • Termini de presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 12 de setembre de 2016. Les sol·licituds s'han de presentar presencialment en paper al centre. (Sol·licitud)

          (Si no vàreu fer la preinscripció per al primer període al centre cal portar el document acreditatiu de la nota per al barem)

  • Publicació de les llistes d’alumnes admesos al tauler d'anuncis del centre: 15 de setembre de 2016
  • Matrícula: 15 i 16 de setembre de 2016

Horari d'oficines: de 10:00 a 13:00

Documentació necessària per formalitzar la matrícula
  • Fotocòpia  del títol o resguard del títol de graduat en ESO o certificat de la prova d'accés. (No valen butlletes de notes)
  • En cas de no haver-les entregat en la preinscripció, fotocòpia del DNI i de la Tarjeta Sanitària.
  • Document  fitxa personal de dades.
  • Document full de pagament.

Per matricular-se i obtenir la fitxa personal de dades i el  fulls de pagament cal omplir el formulari de la pàgina web en aquest enllaç

En cas que el curs que ve (16-17) tingueu un o més germans matriculats al centre, el primer paga la quota sencera i la resta de germans 30 € menys.  Cal portar el justificant de pagament del primer germà per aconseguir la rebaixa i recollir el full d’ingrés a la recepció de l’Institut.

 
Els alumnes que en el moment de l'inici del curs ja hagin fet els 28 anys, hauran de contractar una assegurança escolar. El preu és d'11 €, i el full de pagament es genera a l'omplir el formulari de la pàgina web.
 
* Els alumnes que comencen els seus estudis aquest curs de Carrosseria o d'Electromecànica de Vehicles ho fan en modalitat DUAL. En formalitzar la matrícula, juntament amb el full de matrícula, es generarà un full d'informació del que això implica, el qual haureu de signar acceptant aquest fet.