Intranet

Destacats

Exàmens oficials llengüa francesa

Enllaços

Matrícula Batxillerat

Matrícula Batxillerat

Matrícula extraordinària: el 8 de setembre de 2016

Horari: de 9.00 12.00

El mateix dia de la matrícula cal que parlin amb el coordinador de Batxillerat, Sr. Jordi Rull.

Documentació necessària per formalitzar la matrícula:

  • Fotocòpia  del títol o resguard del títol de graduat en ESO (només alumnes nous al centre).
  • Fotocòpia de la butlleta de notes finals de 4t ESO (només alumnes nous al centre).
  • En cas de no haver-les entregat en la preinscripció, fotocòpia del DNI i de la Tarjeta Sanitària.  
  • Document  fitxa personal de dades.
  • Document full de pagament.
  • Document amb l’itinerari sol·licitat. (Fer-ne dues còpies)

 

 

 

 

 

 

 

 

El document de drets d'imatge s'enviarà per correu electrònic el mes de setembre. No es troba publicat a la pàgina web.

 

Per obtenir els documents fitxa personal de dades, full de pagament i itinerari sol·licitat, cal omplir el formulari.

En cas que el curs que ve (16-17) tingueu un o més germans matriculats al centre, el primer paga 70 € i la resta de germans 40 €. Cal portar el justificant de pagament del primer germà per aconseguir la rebaixa, i recollir el full d’ingrés a la recepció de l’institut.

Disseny curricular del batxillerat pel curs 2016-17